Contact


Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Werkgroep Cultuurhistorie (WCH)
wchzeeland@gmail.com

Het bestuur van de werkgroep:
- Peter van Druenen, voorzitter
- Elly Adriaansz, secretaris
- Hans Nagelkerke, penningmeester
- Arjan van Dixhoorn
- André Kastelein
- Gerard van Keken