Winnaars 2019Masterstudent kunstgeschiedenis Jeroen Lesuis aan de Universiteit Utrecht heeft de Roggeveenprijs van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gewonnen. Zijn masterscriptie over de herkomst van de vier Guyaanse verentooien in het Zeeuws Museum kwam zaterdag als beste uit de bus.

De tweede Roggeveenprijs voor beste onderzoekspaper ging naar Marc Schenkenberg van Mierop, student aan het University College Roosevelt in Middelburg. Hij onderzocht de hiĆ«rarchie binnen de 18e eeuwse Gereformeerde Kerk in Middelburg waar de Hattemistische ‘dwaling’, aangehangen door Anna Sabbinge, leidde tot een religieus-politieke crisis binnen de kerkgemeenschap. Het Hattemisme was een dissidente stroming in de 18e eeuws Zeeuwse gereformeerde kerk.

Lesuis maakt bij de jury indruk met zijn kunsthistorisch, etnografisch en ornithologisch onderzoek naar de verentooien in het Zeeuws Museum. De vier hoofdversieringen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de toenmalige Hollandse kolonie Guyana. Lesuis analyseerde de objecten, hun materialen en stilistische verschillen, duidde hun mogelijke symboliek en vorm en vergeleek ze met verentooien in internationale collecties. Hij maakte een zoektocht naar de (vermoedelijke) stammen die ze vervaardigden en beschreef hun onderlinge contacten en die met de Nederlandse kolonisten.

De Roggeveenprijs voor Lesuis bedroeg 1000 euro. Schenkenberg van Mierop ontving 500 euro. Professor Jan Boersema gaf de ceremonie in de Middelburgse Oostkerk extra vuur met een lezing over de in Middelburg geboren ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen die het vermaarde Paaseiland in de Stille Oceaan ontdekte. Foto's: (1 - boven) de verentooien in het Zeeuws Museum, (2) Marc Schenkenberg vertelt iets over zijn scriptie vanuit Canada en (3) de voorzitter van de jury prof. dr. Henk Nellen, (4) de eerste Roggeveenlezing van prof. dr. Jan Boersema en (5) pianist Erik Hoogenboom speelt muzien van de componist Einaudi.
(Tekst: PZC, Frank Balkenende d.d. 2 december 2019)

Downloads masterscripties:


 Winnaars 2017
Klik hier voor het jury-rapport

Op dinsdagavond 21 november 2017 werden in de aula van de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland de tweejaarlijkse Roggeveenprijzen uitgereikt. Het evenement was gepland na de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

De ruim 60 aanwezigen werden welkom geheten door Peter van Druenen, voorzitter van de Werkgroep Cultuurhistorie van het Genootschap, die de Roggeveenprijzen organiseert. Daarna was het woord aan jury-voorzitter Henk Nellen. Hij presenteerde de samenvattingen van de zeven genomineerde masterscripties en onderzoekspapers en roemde het hoge niveau van de inzendingen.

Tenslotte maakte hij de twee winnaars bekend. Jan-Willem de Winter van de Universiteit Utrecht won de Roggeveenprijs voor de beste masterscriptie:  Gehavende stad. De Krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot de negentiende eeuw. Aan deze prijs is een bedrag van 750 euro verbonden.

De prijs voor de beste onderzoekspaper van 250 euro ging naar Joost Verheggen van het University College Roosvelt in Middelburg. De titel van zijn werkstuk is Remigius Schrijver: an early Composer of the Dutch Barogue Uncovered. Op de foto links Jan-Willem de Winter en rechts Joost Verheggen

Klik hier voor het jury-rapport. De jury bestond uit:
– Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter)
– Dr. Hanny Kool
– Dr. Perry Moree
– Drs. Elly Adriaanse (secretaris)Winnaars 2013

Klik hier voor het jury-rapport

Erica Boersma krijgt de Roggeveenprijs 2013 
uit handen van juryvoorzitter Hannie Kool
De Leidse geschiedenis-alumna Erica Boersma heeft op 12 december 2013 als eerste de Roggeveen-scriptieprijs voor geschiedenis van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gewonnen voor haar Research Masterscriptie De Republiek als barmhartige Samaritaan. Collectes voor buitenlandse geloofsgenoten in de zeventiende eeuw.

De Roggeveenprijs is een tweejaarlijkse prijs van het Zeeuws Genootschap voor de beste Masterscriptie en het beste onderzoekspaper op het gebied van Zeeuwse cultuurhistorie. De naamgevers zijn vader en zoon Roggeveen, inwoners van Middelburg in de zeventiende en achttiende eeuw die beroemd werden door hun wetenschappelijke werk en de ontdekking van het Paaseiland. Hun naam staat model voor de intellectuele nieuwsgierigheid van de onderzoeker op het gebied van de Zeeuwse cultuurhistorie.

In haar scriptie onderzocht Erica Boersma hoe de internationale calvinistische saamhorigheid die tijdens de geloofsvervolgingen in de 16de eeuw was ontstaan, in de 17de eeuwse Nederlandse Republiek werd aangesproken en omgezet in daden. De collecte van 1643 voor de vervolgde protestanten in Ierland is als leidende casus genomen en vergeleken met de collectes voor de Waldenzen in Piƫmonte in 1655 en voor de Palts tijdens de 30-jarige oorlog.

De jury over haar scriptie: Haar scriptie getuigt van een diepgaande, solide en nieuwsgierige onderzoekshouding die verder reikt dan de lokale en nationale situatie.