Jury


De jury die de scripties beoordeeld is ingesteld door de WCH en bestaat voor de Roggeveenprijs van 2016 uit drie personen:
- Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter)
- Dr. Hanny Kool
- Dr. Perry Moree

Een ambtelijk secretaris vanuit de WCH woont de juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht.