Jury


De jury die de scripties beoordeeld is ingesteld door de WCH en bestond voor de Roggeveenprijs van 2017 uit drie personen:
- Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter)
- Dr. Hanny Kool
- Dr. Perry Moree
Een ambtelijk secretaris vanuit de WCH woont de juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht.

De leden van de jury worden steeds voor twee jaar benoemd. De samenstelling van de Roggeveenprijs 2019 is nog niet bekend.