Jury


De jury die de scripties beoordeeld is ingesteld door de WCH en bestond voor de Roggeveenprijs van 2019 uit drie personen:
- Prof.dr. Henk Nellen (voorzitter, Emeritus hoogleraar, Erasmus Universiteit)
- Drs. Elly Adriaansz (secretaris, kunsthistoricus)
- Dr. Merlijn Hurx (architectuurhistoricus, Universiteit van Utrecht)
- Dr. Perry Moree (historicus en directeur van de ZB| Planbureau en Provinciale Bibliotheek Zeeland)


Organisatie

Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen:
- Drs. Peter van Druenen, voorzitter
- Drs. Elly Adriaansz, secretaris
- Drs. Hans Nagelkerke, penningmeester
- Prof.dr. Arjan van Dixhoorn
- André Kastelein
- Dr. Gerard van Keken